ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณีพบนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019

12 Apr 2021 | ข่าวทั่วไป

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรณีพบนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019