คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid-19 ในพื้นที่ของคณะฯ

16 Apr 2021 | ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองท่าโขลงมาดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคฯ และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ในพื้นที่คณะฯ อาคาร บร.2 บร.3 บร.4 และบร.5