ขยายเวลาการรับสมัครอาจารย์ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ) ครั้งที่ 3/2564

19 Apr 2021 | ข่าวรายการรับสมัครงาน

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ) ครั้งที่ 3/2564

รายละเอียดเพิ่มเติม