ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 48

21 Apr 2021 | Uncategorized

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🎉ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
🥈ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ผลงาน เครื่องฆ่าเชื้อโรคอัจฉริยะสำหรับฆ่าเชื้อโรค
ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์พืชและธัญพืช
จากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 48 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
(The 48th International Exhibition of Inventions Geneva (SPECIAL EDITION 2021 Inventions Geneva Evaluation Days Virtual Event))