กองวิเทศสัมพันธ​์เปิดรับสมัคร นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Hirosaki Summer Program 2021 (online) แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

27 Apr 2021 | ข่าวทั่วไป, ข่าวทุนการศึกษา

“กองวิเทศสัมพันธ​์เปิดรับสมัคร นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Hirosaki Summer Program 2021 (online) แบบไม่มีค่าใช้จ่าย”

นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบอื่น ๆ ผ่านคณะต้นสังกัดมายัง nanthawan.k@oia.tu.ac.th (นันทวรรณ) โดยมีกำหนดปิดรับสมัครวันที่ 4 พ.ค. 64 รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1x1ZtANWqFEY1GDlFuOZcDbtVSYzby6bM?usp=sharing

OIA gladly invites TU students to join “Hirosaki Summer Program 2021 (online)” without charge. Applications and other required documents must be submitted via faculty to OIA by May 4, 2021. More details can be found in the link above.”