ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประภาศรี เทพรักษา ครูดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

1 May 2021 | ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประภาศรี เทพรักษา

ในโอกาสได้รับรางวัลครูดีเด่น ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี