คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

3 May 2021 | ข่าวการรับเข้าศึกษา

📢📢คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
🖊เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)
🗓เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม ถึง 5 กรกฎาคม 2564
💻สมัครได้ที https://app.sci.tu.ac.th/grad_admission/
—————————————————————–
📌📃📌รายละเอียดแต่ละสาขาวิชาคลิ๊กเลย
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
—————————————————————–
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมวดบัณฑิตศึกษา อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 086-779-0508 (คุณรุ่งทิพย์)