SCI-TU เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS’64 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 – 2 วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564

7 May 2021 | ข่าวการรับเข้าศึกษา

TCAS’64 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 – 2 มาแล้ว

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ student.mytcas.com

ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 64

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tuadmissions.in.th