รายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 กยศ. ที่ยังไม่ได้ส่งสำเนาเลขที่บัญชี ธนาคาร เพื่อขอรับเงินคืนกรณีที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19

19 May 2021 | ข่าวทุนการศึกษา

รายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 กยศ.
ที่ยังไม่ได้ส่งสำเนาเลขที่บัญชี ธนาคาร เพื่อขอรับเงินคืนกรณีที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19

รายชื่อทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

แบบฟอร์ม ส่งหน้าเลขที่บัญชีเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือการแพร่ระบาดโควิด19 ภาค2/2563 ภาคปกติที่ได้สิทธิ์ฺจดทะเบียนเรียนแบบทุน รวมทั้ง นศ.ทุนกู้ยืมที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานขอรับเงินคืนกรณีสำรองจ่ายภาคเรียนที่ 1,2/2563 โปรดดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 พ.ค. 2564 https://forms.gle/g17zmJjPRXPMGomj6