รายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กรอ.) ที่ส่งบัญชีเพื่อ ขอรับเงินคืนช่วยเหลือโควิด ภาคเรียนที่ 2 / 2563 รุ่นที่ 1 จำนวน 447 ราย

19 May 2021 | ข่าวทุนการศึกษา

รายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กรอ.)
ที่ส่งบัญชีเพื่อ ขอรับเงินคืนช่วยเหลือโควิด ภาคเรียนที่ 2 / 2563 รุ่นที่ 1
จำนวน 447 ราย

คลิ๊กที่นี่