เชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดเขียนบทความส่งเข้าประกวดชิงทุนภูมิพล ในหัวข้อ “แนวคิดพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ กับทางรอดของวิกฤตในยุคปกติใหม่ (new normal)”

19 May 2021 | ข่าวทุนการศึกษา

เชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดเขียนบทความส่งเข้าประกวดชิงทุนภูมิพล ในหัวข้อ “แนวคิดพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ กับทางรอดของวิกฤตในยุคปกติใหม่ (new normal)”

📍 อ่านประกาศเพิ่มเติมhttps://drive.google.com/…/1UuXMhb5ak3mXNeIonQF…/view…

📍 แบบฟอร์มทุนบทความภูมิพลhttps://drive.google.com/…/1EqOyGEK9ZsUMAiOmf…/view…