ขยายเวลาการรับสมัครอาจารย์ ครั้งที่ 4/2564 (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

21 May 2021 | ข่าวรายการรับสมัครงาน

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) ครั้งที่ 4/2564

รายละเอียดเพิ่มเติม