ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 2/2564 (รอบสอง)

21 May 2021 | ข่าวรายการรับสมัครงาน

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 2/2564 (รอบสอง)