ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครั้งที่ 1/2564)

25 May 2021 | ข่าวรายการรับสมัครงาน

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่การคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 1/2564