ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

16 Jun 2021 | ข่าวรายการรับสมัครงาน

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อัตราเลขที่ 1109)

ส่งใบสมัครได้ที่ S_kanitt@tu.ac.th
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 090-4288034

>> ดาวน์โหลดใบสมัคร <<