ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 7/2564 (รอบแรก) ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

23 Jul 2021 | ข่าวรายการรับสมัครงาน

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ขอให้ผู้รายชื่อข้างต้น แจ้งยืนยันการเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์ม ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegRGrt7ONpC_WEp_13E2zPocI1MVsCHvjQeQvbjobNA-a94Q/viewform?usp=send_form

ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 และสาขาวิชาฟิสิกส์จะส่งลิงค์ห้องสอบสัมภาษณ์ให้กับผู้แจ้งยืนยันเข้ารับการคัดเลือกทางอีเมลในวันสอบสัมภาษณ์

หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งยศ อินฟ้าแสง หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ เบอร์ 089-794-1565 อีเมล yingyot@staff.tu.ac.th