เปลี่ยนภาษา:  English

ผลงานนวัตกรรม งานวิจัย จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ แทนหน้ากากอนามัยเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ (THAMMASK)

เครื่องวัดแสงเพื่อหาปริมาณ หลายพารามิเตอร์พร้อมกัน

Lobster-Xanthin (ผงปรุงรสล๊อบสเตอร์): ผลงานนวัตกรรมอาหาร รางวัลเหรียญทองจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ SOUL INTERNATIONAL INVENTION FAIR 2019

ดู Science Research Forum ทั้งหมด

เครื่องวัดแสงเพื่อหาปริมาณ หลายพารามิเตอร์พร้อมกัน

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 / ฉบับที่ 2