เปลี่ยนภาษา:  English

ร่วมมือกับเรา

รายการรับสมัครงาน

แบบฟอร์ม

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ใบสมัครงานตำแหน่งอาจารย์

ใบสมัครพนักงานเงินรายได้

ประกาศ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ สมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อัตราเลขที่ 1305) (27/01/2563)

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (29/11/2562)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 6/2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (25/11/2562)

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนัยสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่ศูนย์ลำปาง (18/11/2562)

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาตร์ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่ศูนย์รังสิต (18/11/2562)

ผลสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ (13/11/2562)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งซึ้งเป็นสาขาและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (12/11/2562)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งซึ่งเป็นสาขาและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (12/11/2562)

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์และเสาขาวิชาการการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) (7/11/2562)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งซึ่งเป็นสาขาและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (5/11/2562)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งซึ่งเป็นสาขาและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (5/11/2562)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาิวทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (21/10/2562)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (โครงการ วมว.) (21/10/2562)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว สังกัดโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์และสาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล(หลักสูตรนานาชาติ) (21/10/2562)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (10/10/2562)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (4/10/2562)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (1/10/2562)