เปลี่ยนภาษา:  English

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับโอนเงินช่วยเหลือค่าเทอม และรายชื่อที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับโอนเงินช่วยเหลือค่าเทอม
และรายชื่อที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

สำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม ขอให้ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร มาที่  scitu_edu@sci.tu.ac.th ระบุชื่อไฟล์ด้วยชื่อ สาขาวิชา และเลขทะเบียน

ขอให้ส่งภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563