เปลี่ยนภาษา:  English

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 1-4 สิงหาคม 2563 นักศึกษาใหม่ สามารถติดต่อรับบัตรนักศึกษา กับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพ บริเวณโถงกลางชั้น 1 อาคารบรรยายรวม 5 ตั้งแต่เวลา 10.00 -15.00 น.
หลังจากวันที่ 1-4 สิงหาคม 2563 สามารถติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต