เปลี่ยนภาษา:  English

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน และประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน และประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน และประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

 

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563 คลิ๊ก