เปลี่ยนภาษา:  English

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

วันที่ 22 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการมอบโล่เชิดชูเกียรติ แก่บุคลากรดีเด่นทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ นางสาวศิริรัตน์ นิยทศักดิ์ นางสมเวียง แสงสุทธิ และนางมาลัย แก้วกลิ่น ณ ห้องกระจก ชั้น 1 อาคารบรรยายรวม 4

 นางสาวศิริรัตน์ นิยทศักดิ์ บุคลากรดีเด่นประจำปี 2562 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย

นางสมเวียง แสงสุทธิ บุคลากรดีเด่นประจำปี 2562 ประเภทลูกจ้างประจำ

นางมาลัย แก้วกลิ่น บุคลากรดีเด่นประจำปี 2562 ประเภทพนักงานเงินรายได้