Loading...

- "Thammasat Open House 2019" 6-7 NOV 2019

เสร็จสิ้นลงแล้วกับงาน Thammasat Open House 2019 แล้วมาพบกันใหม่ปีหน้า 🖐🖐 . ภาพบรรยากาศ บูธคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

.

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัคนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2/2562

การยื่นใบสมัคร
-  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสถานที่สอบ
-  วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
-  วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
-  วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

รายงานตัวและลงทะเบียน
-  วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

วิธีการรับสมัคร
-  สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่าน https://grad.service.sci.tu.ac.th/register  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 อัตราค่าสมัคร 500 บาท 

Download รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

 

 

 

 

 

- ต้อนรับ Prof. Kazimierz Strzalka และ Prof. Wen-Chien Lee

วันนี้ (25 ตุลาคม 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ดร.ประภาพร รัตนธำรง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ผศ.ดร.นิรมล ศากยวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.ธีรวัฒนา ภาระมาตย์ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมให้การต้อนรับ Professor Kazimierz Strzalka จาก Jagiellonian University, Poland และ Professor Wen-Chien Lee จาก National Chung Cheng University, Taiwan และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้ได้มีการทำวิจัยร่วมกัน และแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันในอนาคต ในการนี้สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพได้มอบของที่ระลึกที่เป็นผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยแด่ผู้มีเกียรติทั้ง 2 ท่านด้วย

- โครงการเสวนาวิชาการ "เรียนที่ใช่ ได้อาชีพที่ชอบ"

สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเสวนาวิชาการในหัวข้อ "เรียนที่ใช่ ได้อาชีพที่ชอบ" ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 โดยมีวิทยากรคือ 1. คุณจันทร์จิรา มูลเมือง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2. คุณนวรัตน์ ทีฆเสนีย์ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 3. ดร.สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 4. คุณ วรินทร์พร ไมตรีจิรโชติ บริษัทฟิลิปประกันชีวิต จำกดั (มหาชน) 5. คุณวรชาติ ทวยเจริญ บริษัทฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด ทั้งนี้ คุณวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด และ คุณ วรินทร์พร ไมตรีจิรโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัทฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยังได้ มอบทุนการศึกษาให้กับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบทุนในครั้งนี้

 

คุณวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบทุนในครั้งนี้

 

คุณ วรินทร์พร ไมตรีจิรโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัทฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบทุนในครั้งนี้

 

 

- นำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมสารสกัดใบไผ่ ต่อนายกรัฐมนตรี

ผศ.ดร.สุภกร บุญยืน และรศ.ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมสารสกัดใบไผ่ เช่น เซรั่มสารสกัดใบไผ่ ไมเซร่า แฮนด์ครีม และโลชั่น ต่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมสัมมนา ในการสัมมนา “ทิศทาง การขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" วันที่ 2-3 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

- พิธีมอบทุนการศึกษา Argon Shu ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

วันนี้ (4 ตุลาคม 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา Argon Shu ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในครั้งนี้มีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนจำนวน 4 ทุน ได้แก่ นายกิตติชัย หน่อเทพ นายชานนท์ จันเป็ง นายทวีศักดิ์ ว่างป่อ และนางสาวสุชาดา สุริวงค์

 

 

 

 

 

- รศ.ดร.วรภัทร ให้สัมภาษณ์สื่อช่อง Television broadcast(TVB) ฮ่องกง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 รศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์สื่อต่างชาติ เพื่อนำเสนอในรายการ “As Far As You Reach” ทางช่อง Television broadcast (TVB) ของฮ่องกง เกี่ยวกับงานวิจัยเรื่อง Invention of Durian Smell Masking Coating ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่พัฒนาต่อยอดจาก senior project ของนายประกาศิต ชุ่มชื่น นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยมี คุณปิยะพงษ์ สอนแก้ว เป็นผู้ร่วมวิจัย

เช็คเส้นทางกันด้วยนะจ๊ะ......

เนื่องด้วยวันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2562 มีฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก ระหว่างทีมชาติไทย vs เวียดนาม ที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียม โดยมีผู้ชมการแข่งขันกว่า 25,000 คน จึงทำให้ ต้องมีการปิดเส้นทางการจราจรในบางพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยสามารถตรวจสอบได้จากในรูปได้เลย
*เส้นทางเริ่มปิดตั้งแต่เวลา 12.00 น.*

และตลาดนัดอินเตอร์โซน จะเปลี่ยนวัน จากวันที่ 5 กันยายน มาเป็นวันที่ 4 กันยายนน้าาาา

เปิดบ้านธรรมศาสตร์ 💛❤️ THAMMASAT OPEN HOUSE 2019 Freedom & Sustainability Explore Yourself, Discover Your Future

เปิดบ้านธรรมศาสตร์ 💛❤️
THAMMASAT OPEN HOUSE 2019
Freedom & Sustainability
Explore Yourself, Discover Your Future

"ค้นหาตัวตน ค้นพบจุดหมาย"
สู่มหาวิทยาลัยแห่งเสรีภาพและความยั่งยืน

ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-17.00 น.
ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้
https://docs.google.com/…/132PJf6breS_eony2MLl9OUZHRfd…/edit

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อคุณนพพร 086 978 8482

 

ทำความรู้จัก DSI/BEB/FIN 3 หลักสูตรวิทย์สายพันธุ์ใหม่และหลักสูตรต้นแบบ SCI+BUSNESS (ISC) คณะวิทย์ฯ มธ.

ทุกวันนี้ เรามีโอกาสได้เห็นอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ตามสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไป แน่นอนว่า คณะวิทย์ของเราก็ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาและผลิตบุคลากรที่จะมาตอบสนองความต้องการดังกล่าว
.
ครั้งนี้เลยจะพาทุกๆ คนไปทำความรู้จัก 3 หลักสูตรวิทย์สายพันธุ์ใหม่ รวมถึงหลักสูตรที่เป็นต้นแบบการเรียนการสอน SCI+BUSINESS ของคณะวิทย์ฯกันให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
•เรียนเพื่อรับบิ๊กเดต้า กับ DSI
•สร้างสรรค์พลังงานใหม่ เพื่ออุตสาหกรรมใหม่ กับ BEB
•ปั้นนักนวัตกรรมอาหาร สำหรับคนเก่งวิทย์ และเก่งชิมอร่อย กับ FIN
•เรียนบริหารผสานวิทยาศาสตร์ ต้นแบบการเรียนการสอน SCI+BUSINESS กับ ISC
ทราบหรือไม่ว่า หลักสูตร ISC ถือเป็นต้นแบบของการเรียนแบบ SCI + Business ของคณะวิทย์ฯ มธ. เลยทีเดียว
.
โดยน้องๆ ที่เลือกเรียนหลักสูตรนี้ จะได้ความรู้จากสายวิทย์และสายบริหารรวมเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว เป็นหลักสูตรที่เข้มข้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจากสาขาวิทยาศาสตร์ และถูกเติมเต็มความรู้ทางด้านการจัดการ และการบริหาร พร้อมสร้างไม่ใช่แค่นักวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่มุ่งเน้นสร้างนักคิดนักประดิษฐ์ ตลอดจนนักนวัตกรรมที่สามารถนำความรู้ที่มีอยู่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการจัดการสร้างผลิตภัณฑ์จนพัฒนาสู่อุตสาหกรรมที่สำคัญและสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติได้
.
อีกทั้งยังสามารถทำงานในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมเคมีและอาหาร เรียกได้ว่าเรียนสายนี้มีความโดดเด่นทั้งวิชาชีพ ด้านการบริหารจัดการและภาวะผู้นำ ซึ่งมีความสำคัญยิ่งในการทำธุรกิจระดับสากล เนื่องจากหลักสูตรนี้เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนั่นเอ


เพราะโลกยุคดิจิทัลมีข้อมูลมากมายรอให้เราไปจัดการและใช้ประโยชน์ DSI จึงได้ถือกำเนิดขึ้น โดยหัวใจสำคัญก็หลักสูตรนี้ก็คือการสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในยุคดิจิทัล ผ่านเทคนิคทาง คณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ และ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ทางด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมจากข้อมูลสำหรับใช้ในการสร้างคุณค่าให้กับองค์กร 
.
เป็นหลักสูตรที่บอกเลยว่าหากเรียนจบแล้ว สามารถไปประกอบอาชีพที่เป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็น นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) นักวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analyst) วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) ตลอดจน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

 

หลักสูตรนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการใน 3 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี และพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ เข้าไว้ด้วยกัน
.
ที่สำคัญคือนักศึกษาที่เรียนสายนี้จะได้ไปฝึกประสบการณ์การทำงากับสถานประกอบการจริงเป็นเวลา 1 ปีการศึกษาแบบอัดแน่นเต็ม ๆ เพื่อให้ได้ทักษะการแก้ปัญหาระหว่างกระบวนการผลิตในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสามารถไปทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ไม่ว่าโลกจะพัฒนาไปมากแค่ไหน อาหารยังคงเป็นสิ่งจำเป็นต่อมนุษย์ทุกคน
ทำให้หลักสูตรนี้ถือกำเนิดขึ้น เพราะวิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในปัจจัยการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารด้วยนวัตกรรม 
.
หากใครเลือกเรียนสายนี้จะได้เรียนรู้ความพร้อมที่จะเป็นนักนวัตกรรมอาหาร ที่มีความรู้ความชำนาญทางวิชาชีพ (Technical skills) ผ่านการฝึกฝนความชำนาญในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ร่วมจัดการเรียนการสอน ควบคู่กับการฝึกฝนทักษะที่นอกเหนือจากวิชาชีพ (Soft skills) ไปพร้อม ๆ กัน
.
อีกทั้งยังได้เรียนรู้ด้านกระบวนการคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมอาหาร การวิเคราะห์ปัญหาทางอุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาภาวะผู้นำ การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการเรียนรู้ทักษะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจอาหารอีกด้วย

หากน้องๆ มีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต 0-2564-4440 ต่อ 2002, 2020, 2045 

ประกาศ!!!ถึงน้องๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือน้องๆที่สนใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 23 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 บูท B34 แล้วพบกันน๊าา

การแข่งขันตอบปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์

ภาพบรรยากาศการแข่งขันตอบปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาคกลาง และการมอบรางวัล วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี


- พิธีลงนาม MoU ระหว่าง มธ. กับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นตัวลงนามฯ ทั้งสองฝ่าย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

- การบรรยายพิเศษ โดย Associate Professor Dr. Arthur Gruber

การบรรยายพิเศษ "Innovative methods for viral detection and discovery in genomic and metagenomic data" โดย Associate Professor Dr. Arthur Gruber วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสันทนาการ (ห้องกระจก) อาคารบรรยายรวม 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 ในชื่อ "วิทยาศาสตร์นิรมิตอนาคต" Science Designates The Future" วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 231 (ห้องประชุม 1000 คน) อาคารบรรยายรวม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

 

คุณบุญชู ตรีทอง ผู้สร้างคุณูปการอย่างสูงแก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง


"คุณบุญชู ตรีทอง ผู้สร้างคุณูปการอย่างสูงแก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  บริจาคที่ดิน ทุนทรัพย์ และสร้างอาคารเรียน รวมมูลค่ากว่า 540 ล้านบาท"

           เป็นหนึ่งในบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ทางการศึกษาให้แก่ประเทศชาติ ชุมชน และ ท้องถิ่น มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน นายบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำปาง ล่าสุดได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้บริจาคทุนทรัพย์มากที่สุดจากผู้บริจาคคนเดียว จำนวน 100 ล้านบาท และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมทบเพิ่มอีก 50 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารเรียนรวมสูง 5 ชั้นหลังใหม่ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รวมมูลค่าการก่อสร้าง 150 ล้านบาท โดยสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เห็นชอบตั้งชื่ออาคารว่า “บุญชูปณิธาน” เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายบุญชู ตรีทอง และจัดพิธีเปิดอาคารไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

          นายบุญชู ตรีทอง เป็นผู้สร้างคุณูปการอย่างสูงแก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เมื่อปีพ.ศ.2541 ได้บริจาคที่ดินส่วนตัว จำนวน 364 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา บริเวณอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อก่อสร้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ลำปาง มาแล้วและตลอด 21 ปีที่ผ่านมายังได้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยและมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกมาอย่างต่อเนื่อง รวมมูลค่าแล้วกว่า 540 ล้านบาท

          

“กระผมเป็นพลเมืองคนหนึ่งที่เล็งเห็นว่า การปลูกปัญญา...มีแต่มูลค่าเพิ่ม และการปลูกต้นกล้าทางการศึกษา...มีแต่จะงอกงาม” ด้วยแนวคิดดังกล่าว นายบุญชู ตรีทอง จึงได้บริจาคทรัพย์สิน 25% เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษามาโดยตลอด เพราะเล็งเห็นความสําคัญของการสร้างคน ทำให้เขาได้รับการยกย่องจากนิตยสารฟอร์บส์ เอเชีย ฉบับเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 ให้เป็น 1 ใน 48 สุดยอดคนใจบุญจาก 12 ประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก

           นอกจาก นายบุญชู ตรีทอง แล้วยังมีบุคคลที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงอีกหลายท่าน 
หนึ่งในนั้นก็คือ ดร.ถาวร พรประภา ผู้ก่อตั้งบริษัท สยามกลการ จำกัด ได้บริจาคที่ดิน 565 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา รวมทั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนส่งเสริมด้านศึกษา งานวิชาการที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องตลอด 30 ปี และเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 นายพรเทพ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด ผู้เป็นบุตรชายได้สืบทอดเจตนารมณ์ของบิดา มอบที่ดิน 18 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา คิดเป็นมูลค่า 30 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคมไทย ในโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ EEC ทั้งเด็ก เยาวชน จนถึงผู้สูงวัย ได้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวต่อไป

 

เตรียมตัวให้พร้อม!!! แล้วมาพบกันที่งาน Thammasat Open House 2019 ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าร่วมงานฟรี!!!!

- ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย ในหัวข้อ "Biofilm Formation and Persistence in Microorganisms"