เปลี่ยนภาษา:  English

ผลงานไฮไลต์

SCI + LIFE

หน้ากากอนามัย THAMMASK FOR MED ช่วยสะท้อนน้ำ – ไม่ดูดซับความชื้น

“หน้ากากผ้ากันน้ำ THAMMASK เพื่อใช้ในทางการแพทย์” หน้ากากผ้าทางเลือก ป้อนบุคลากรทางการแพทย์ โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ ลดเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ในภาวะขาดแคลน โดยมีแนวคิดในการใช้ผ้าที่มีคุณสมบัติสะท้อนน้ำ ไม่ดูดซับความชื้น ป้องกันการแพร่เชื้อ พร้อมเตรียมทดสอบความสามารถในการสะท้อนน้ำ และความคงทนของเส้นใย

“COOL TO TOUCH” บรรจุภัณฑ์เปลี่ยนโลก คว้า GOLD PRIZE นวัตกรรมนานาชาติ 2019

“Cool to Touch” คือถ้วยและฝาปิดสำหรับใส่เครื่องดื่มร้อนที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 80 องศาเซลเซียสขึ้นไป ผลิตขึ้นจาก “โฟมเชิงประกอบชีวภาพ” ที่สามารถย่อยสลายได้ ซึ่งจะเป็นการปฏิวัติวงการบรรจุภัณฑ์โดยสิ้นเชิง

“เรือสำรวจขนาดพกพา” นวัตกรรมเรือบังคับวิทยุพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับวัดระดับความลึกท้องน้ำ

นวัตกรรมเรือบังคับวิทยุพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับวัดระดับความลึกท้องน้ำ เพื่อคำนวณความสามารถของแม่น้ำหรือคูคลอง ในการรองรับปริมาณน้ำ และสามารถใช้งานกรณีเกิดอุทกภัยและกรณีฝนทิ้งช่วง พร้อมแสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real Time) บนสมาร์ทโฟน ผลงานนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันระหว่าง ระบบอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิง (IoT: Internet of Things) และการจัดทำแผนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เข้าด้วยกัน

คณะวิทย์ มธ. โชว์นวัตกรรม “เครื่องวัดความหวานแบบพกพา” ช่วยตรวจความเข้มข้นของน้ำตาล เกลือ และแอลกอฮอล์ได้

มธ. และมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือกันพัฒนา “เครื่องตรวจวัดความหวานแบบพกพา” โดยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อลดต้นทุนการนำเข้าเครื่องมือดังกล่าวจากต่างประเทศ และสามารถขยายผลสู่ประชาชนในระดับชุมชน ชาวบ้านและผู้บริโภคทั่วไปสามารถเข้าถึงนวัตกรรมดังกล่าวได้

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. ชูผลงานเยาวชน “ไม้เท้าอัจฉริยะ” ช่วยผู้พิการทางสายตาเดินสะดวก บอกจุดอันตราย 3 ระยะ เตือนแบบเรียลไทม์

“ไม้เท้าอัจฉริยะ” ไม้เท้าโฉมใหม่ เพื่อป้องกันอันตรายสำหรับผู้พิการทางสายตา ที่มาพร้อมเซนเซอร์บอกจุดอันตราย 3 ระดับ พร้อมส่งสัญญาณเตือนในรูปแบบของ “เสียง-สั่น” แบบเรียลไทม์ คือ แนวดิ่งระยะ 50 เซนติเมตร จะส่งเสียงเตือน หากพบสิ่งกีดขวางในระยะ 120 เซนติเมตร แนวดิ่งระยะ 100 เซนติเมตร จะส่งเสียงเตือน หากพบสิ่งกีดขวางในระยะ 100 เซนติเมตร และแนวราบบริเวณที่มีแหล่งน้ำ จะสั่นเตือนที่ด้ามจับของไม้เท้า กรณีพบแหล่งน้ำบริเวณทางเดิน

 

มธ. คิดค้นเทคโนโลยีแผนที่แบบเรียลไทม์ ที่ระบุพิกัดประสบภัยพิบัติจากโซเชียลมีเดียได้ ช่วยบรรเทาสาธารณภัย

แผนที่แสดงตำแหน่งผู้ประสบภัยแบบเรียลไทม์ หรือแพลตฟอร์มบริการสร้างเว็บไซต์สำหรับแสดงข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (GIS with Crowdsourcing as a Service – GCaaS) พัฒนาโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใช้เทคนิคด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดแสดงแผนที่แสดงตำแหน่งผู้ประสบภัยและภาพข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของพื้นที่ประสบภัย

 

"โฟมยางพารา" ดูดคราบน้ำมันหายพริบตาใน 3 วินาที

โฟมมหัศจรรย์ดูดซับน้ำมันเชื้อเพลิง “พาราโวลา” เป็นนวัตกรรมจากยางพารา ในรูปแบบที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถกักเก็บน้ำมันได้ทุกชนิด ตั้งแต่น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันพืช ไปจนถึงน้ำมันสัตว์ สามารถกัก เก็บและกันน้ำมันไว้ในตัวเองโดยไม่ซึมน้ำ ทำให้พาราโวลามีน้ำหนักเบาและสามารถลอยตัวอยู่เหนือผิวน้ำได้โดยตลอด ซึ่งแตกต่างจากฟองน้ำหรือวัสดุซับน้ำมันทั่วไป

“Melmon ระบบควบคุมฟาร์มเมล่อนอัจฉริยะ” ราคา 9,000 บาท/ตร.ม ดูเรียลไทม์ผ่านแอพ

“Melmon” เป็นระบบควบคุมฟาร์มเมล่อนอัจฉริยะ ผู้พัฒนางานวิจัย นี้คือ รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล, ผศ.ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน และ รศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ที่จะช่วยให้การดูแลฟาร์มเมล่อนง่ายดายมากขึ้น ผ่านทางแอพพลิเคชั่น ที่ทำงานร่วมกับ Microcontroller และ Sensor ต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในการเริ่มต้นปลูกเมล่อน และสนใจเทคโนโลยี โดยสามารถลดระยะเวลาในการเข้าไปดูแลฟาร์ม ลดต้นทุนแรงงาน ควบคุมคุณภาพของผลผลิต

 

"A-B Block" นวัตกรรมแปรรูปตะกรันอะลูมิเนียมเป็นวัสดุตกแต่งอาคารรักษ์โลก

ผศ.ดร.เบญญา เชิดหิรัญกร สาขาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ
ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล (MTEC) ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในผลงาน “A-B block” จากเวทีการประกวด Seoul International Invention Fair (SIIF 2019) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2562