เปลี่ยนภาษา:  English

ผลงานไฮไลต์

Science Research Forum

ธันวาคม 2563

ชุดควบคุมการติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน อย่างง่าย ราคาประหยัด

พฤศจิกายน 2563

ชุดควบคุมการติดตามดวงอาทิตย์ อย่างง่าย ราคาประหยัด

เมษายน 2563

รวบรวมผลงานนวัตกรรม งานวิจัย จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มีนาคม 2563

หน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ แทนหน้ากากอนามัยเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ (THAMMASK)

กุมภาพันธ์ 2563

เครื่องวัดแสงเพื่อหาปริมาณ หลายพารามิเตอร์พร้อมกัน

มกราคม 2563

Lobster-Xanthin (ผงปรุงรสล๊อบสเตอร์): ผลงานนวัตกรรมอาหาร รางวัลเหรียญทองจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ SOUL INTERNATIONAL INVENTION FAIR 2019