SCITU ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ”ในการแข่งขัน “Small Box More Think กล่องเล็กคิดใหญ่”

12 ก.พ. 2024 | ข่าวทั่วไป

🎉🌟👏 SCITU ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SCITU)

1️⃣ นายพอร์ชพิพัชญ์ สอนชัยภูมิ
2️⃣ นางสาวพัทธานันท์ สุนาวงค์
3️⃣ นางสาวพิมพ์มาดา ฤทธิลัน

🏆ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ”
ในการแข่งขัน “Small Box More Think กล่องเล็กคิดใหญ่”
🌱 จัดโดย ธ.ก.ส. (BAAC Thailand) หลังจากต่อสู้อย่างเข้มข้นกับผู้เข้าแข่งขันกว่า 170 ทีมทั่วประเทศไทย! 🔍

👩‍🏫 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิกา หุตะกมล
อาจารย์ที่ปรึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ
ได้มีส่วนในการส่งมอบความสำเร็จของนักศึกษาในการแข่งขันครั้งนี้! 📚💡

📺 สามารถรับชมผลงานที่น่าประทับใจ ได้ที่ช่อง YouTube: