เปลี่ยนภาษา:  English

ยุทธนา บุญปาลิต (โอ๊ต) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4

ชมภูไพร ชมภูแสง (ดีน่า) สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ ชั้นปีที่ 3

สุทธินัย กล่ำสกุล (บอส) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร ชั้นปีที่ 2

รุ่งวิกรัย เลิศสุวรรณ์ (ตูน) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 1

ดูเรื่องปันประสบการณ์เรียนรู้ทั้งหมด

ชมภูไพร ชมภูแสง (ดีน่า)

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ
28 กุมภาพันธ์ 2563

“ตลอดเวลา 3 ปีนี้ SCI TU ได้ให้อะไรเยอะมาก ทั้งความรู้ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ มีอาจารย์ที่ดีและช่วยให้คำปรึกษาอยู่เสมอ เรามีเพื่อนที่น่ารัก ช่วยกันเรียน ชวนกันทำกิจกรรมอยู่ตลอด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งดีๆ ที่เราสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ”
จากมัธยมสู่รั้วมหาวิทยาลัยต้องใช้การปรับตัวเรื่องการเรียนที่แตกต่างกัน ทั้งวิชาเรียนที่เพิ่มความเข้มข้นและเจาะลึกเนื้อหาขึ้นแต่ละชั้นปี ได้เรียนวิชาภาคเกี่ยวกับสิ่งทอทั้งเรียนบรรยาย และทำแลป ซึ่งเป็นอะไรที่สนุกและชอบมาก เพราะทำให้เข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น และคณะนี้ไม่ได้มีดีแค่เรื่องเรียนอย่างเดียว แต่ยังมีกิจกรรมสนุกๆ ให้ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากนอกห้องเรียนอีกด้วย มีทั้งกิจกรรมต่างคณะ ที่เปิดโอกาสให้ได้รู้จักกับคนในคณะเดียวกันและเพื่อนต่างคณะ มีการอบรมเสริมทักษะหรือ workshop ของแต่ละสาขา รวมถึงมี Service Learning ให้เลือกทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม ที่ทางมหาวิทยาลัยปลูกฝังเรื่องนี้ใน DNA ของนักศึกษาทุกคน

ส่วนตัวเราชอบการไปค่ายอาสามากๆ เพราะได้ไปในที่ที่ไม่เคยไป ได้เปิดโลกใหม่ จากตอนแรกไปค่ายอาสาของคณะเพราะเพื่อนสาขาชวน กลายเป็นจุดเริ่มต้นความประทับใจให้เราเริ่มไปค่ายอื่นๆ มีค่ายนึงที่เราไปตั้ง 11 วัน แล้วไม่รู้จักใครในค่ายนั้นมาก่อน แต่สิ่งที่ได้กลับมามันคุ้มค่ามากๆ ได้รู้จักกับทุกคนในค่ายจากการทำงานร่วมกัน จนได้เพื่อนใหม่ ได้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งแต่ละค่ายที่ไปก็จะได้ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่ได้เหมือนกันคือความสุขและความสนุกที่หาจากที่ไหนไม่ได้ ตลอดเวลา 3 ปีนี้ SCI TU ได้ให้อะไรเยอะมาก ทั้งความรู้ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ มีอาจารย์ที่ดีและช่วยให้คำปรึกษาอยู่เสมอ เรามีเพื่อนที่น่ารัก ช่วยกันเรียน ชวนกันทำกิจกรรมอยู่ตลอด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งดีๆ ที่เราสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ