เปลี่ยนภาษา:  English

กัญจน์พิชชา บุญเรืองยศศิริ (กัน) สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4

สุมนต์ วงษ์ศรี (นิว) สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4

นางสาวชุติมา เผือกสวัสดิ์ (เต็ม) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

แสงรัศมี มีประวัติ (น้ำหวาน) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที 4

ดูเรื่องปันประสบการณ์เรียนรู้ทั้งหมด

นางสาวชุติมา เผือกสวัสดิ์ (เต็ม)

 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
4 พฤษภาคม 2563

“เรียนวิทย์ไม่ยากอย่างที่คิด ถ้าเรามีความพยายามและรู้จักแบ่งเวลา”

การเรียนวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขามีความยากง่ายแตกต่างกันไป อย่างสาขาคณิตศาสตร์ที่เราเรียนนั้น ส่วนที่ยากที่สุดคงเป็นการพิสูจน์ความถูกต้องโดยใช้บทนิยามกับทฤษฎีที่หลากหลายมาอ้างอิง ซึ่งต้องทำอย่างมีขั้นตอนและรอบคอบมาก เพราะมีโอกาสผิดพลาดสูง แต่เรามองว่าส่วนนี้เป็นข้อดีที่ทำให้เราได้รู้จักวางแผน ฝึกกระบวนการคิด ดูให้ถี่ถ้วนก่อนลงมือทำ และการฝึกทำโจทย์ หมั่นทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ หากเรามีความพยายามและรู้จักแบ่งเวลาให้เป็น การเรียนในคณะวิทย์ก็อาจไม่ได้ยากอย่างที่หลายคนคิด
.
การรู้จักจัดสรรเวลาระหว่างการเรียนและการทำกิจกรรมให้ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการเรียนทำให้คนมีความรู้ แต่กิจกรรมทำให้คนทำงานเป็น อย่างเราได้มีโอกาสมาเป็นคณะกรรมการนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ทำให้ได้ร่วมทำเกือบทุกกิจกรรมของภาควิชา เคยเป็นประธานค่ายบันไดสู่ประตูเหลือง-แดง ครั้งที่ 7 เป็นค่ายให้ความรู้น้องๆ มัธยมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และสถิติ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ใหญ่มากๆ ในตอนนั้นเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่หนัก เหนื่อย และกังวลมาก แต่ได้มีอาจารย์คอยให้คำปรึกษาตลอด มีเพื่อนที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจกันจนงานออกมาสำเร็จได้ด้วยดี
.
ที่ SCI-TU ให้ทั้งความรู้และประสบการณ์ดีๆ มีสาขาให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ และยังเลือกสายงานได้หลากหลาย ถ้าน้องสนใจด้านนี้ พี่ไม่อยากให้น้องลังเลจนพลาดโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตไป และหากน้องตามหาสิ่งที่ให้มากกว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหาสังคมที่ดี มีอาจารย์และเพื่อนที่น่ารัก มีกิจกรรมให้ทำมากมาย พร้อมด้วยอิสระทางความคิด พี่ว่าคณะวิทย์ มธ. อาจเป็นคำตอบให้กับน้องได้