เปลี่ยนภาษา:  English

TCAS รอบ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

TCAS รอบ 2 : โควตา Quota

TCAS รอบ 3 : รับตรงร่วมกัน Admission 1

TCAS รอบ 4 : รับกลางร่วมกัน Admission 2

กลับหน้าแรก

TCAS รอบ 3 : รับตรงร่วมกัน Admission 1

TCAS’63 รอบที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับ 780 ที่นั่ง

– ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS63
วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

– ยืนยันสิทธิ์ในระบบ
วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2563

– สอบสัมภาษณ์
ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

– สละสิทธิ์
วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2563

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ Facebook Fanpage คลิ๊กเลย

ประกาศรับสมัคร ขั้นตอน หลักฐานประกอบการสมัคร