เปลี่ยนภาษา:  English

TCAS’63 รอบ 4: Admission 2 การส่งเอกสาร แทนการสอบสัมภาษณ์

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

TCAS’63 รอบ 4: Admission 2 การส่งเอกสาร แทนการสอบสัมภาษณ์

📢ประกาศ📢
หลังจากการยืนยันสิทธิ์ TCAS63 รอบที่ 4 ที่ student.mytcas.com วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์”
—————————————————————–
📌ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่งเอกสาร (สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงผลการ
เรียน (GPAX) ทั้งหมด (ปพ.1) และต้องงมีทั้งด้านหน้า ด้านหลัง)
ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2563
ทาง https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA
—————————————————————–

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ Facebook Fanpage คลิ๊กเลย