เปลี่ยนภาษา:  English

TCAS รอบ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

TCAS รอบ 2 : โควตา Quota

TCAS รอบ 3 : รับตรงร่วมกัน Admission 1

TCAS รอบ 4 : รับกลางร่วมกัน Admission 2

TCAS รอบ 5 : รับตรงอิสระ

กลับหน้าแรก

TCAS รอบ 5 : รับตรงอิสระ

TCAS’63 รอบที่ 5 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับ 15 ที่นั่ง

– รับสมัคร  บัดนี้ – วันที่ 22 มิถุนายน 2563

http://math.sci.tu.ac.th

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  วันที่ 25 มิถุนายน 2563

http://math.sci.tu.ac.th
Facebook : Mathstat TU

– ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์  วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563

ทาง Google Form

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)  วันที่ 27 มิถุนายน 2563

http://math.sci.tu.ac.th
Facebook : Mathstat TU

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ Facebook Fanpage คลิ๊กเลย

ประกาศรับสมัคร ขั้นตอน หลักฐานประกอบการสมัคร