เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับคณะ

ติดต่อคณะ / ติดต่อคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต

ชั้น 3 อาคารบรรยายรวม 5
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0-2564-4441 ต่อ 2010
โทรสาร : 0-2564-4485 ถึง 0-2564-4494
Email: sciprtu@gmail.com

Facebook: Science and Technology Thammasat Official

ติดต่อบุคลากรของคณะที่ศูนย์รังสิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์ลำปาง

เลขที่ 248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
.

โทรศัพท์:  0-5423-7950 ถึง 0-5423-7999 ต่อ 5624
โทรสาร:   0-5423-7999 ต่อ 5119
Email: lampang@sci.tu.ac.th

Facebook: Science Thammasat – Lampang

ติดต่อบุคลากรของคณะที่ศูนย์ลำปาง

ติดต่อคณะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถส่งผ่านแบบฟอร์มข้างล่างนี้ได้เลย

ติดต่อคณบดี

ส่งเรื่องร้องเรียน หรือมีข้อเสนอแนะ ถึงคณบดีโดยตรง สามารถส่งผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้