สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร SCI-TU รวมตัวกันไปทำกิจกรรม “โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท (ค่ายนี้พี่ให้น้อง) ครั้งที่ 3” ณ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

19 ม.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

มื่อวันที่ 13-15 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึกษาจากสถาบันอื่นรวม 50 คน รวมตัวกันไปทำกิจกรรม “โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท (ค่ายนี้พี่ให้น้อง) ครั้งที่ 3” ณ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมการก่อสร้างเล้าไก่ แปลงผัก และบ่อเลี้ยงปลา และกิจกรรมสันทนาต่าง ๆ