Loading...

FEATURED STORIES

ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ณัฐพล จันทร์แก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน และอาจารย์ ดร.พรชัย หาระโคตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

MOREDETAIL
คุณบุญชู ตรีทอง ผู้สร้างคุณูปการอย่างสูงแก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

บริจากที่ดิน ทุนทรัพย์ และสร้างอาคารเรียน รวมมูลค่ากว่า 540 ล้านบาท

MOREDETAIL
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และรางวัล Popular vote ผลิตภัณฑ์ “แทมมี่ (TAM-MY)”

MOREDETAIL
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วิธีการลงทะเบียน และการใช้งานระบบสมัครกิจกรรมออนไลน์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  Download


รายละเอียดเพิ่มเติม
วิสัยทัศน์

บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อสร้างมูลค่าธุรกิจ  จากการเรียนการสอน วิจัย และบริการสังคม

งานวิจัย

งานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครงาน

คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครพนักงาน

!!!!!ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี!!!!!

โครงการปริญญาภาคพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบพิเศษ) คลิก

MOREDETAIL
WMF MEETS ASIA BANGKOK 2020
เปิดรับแล้ว!! ป.โท ป.เอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. พร้อมทุนการศึกษา

เปิดรับแล้ว!! ป.โท ป.เอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.
พร้อมทุนการศึกษา

โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลายสาขา ได้แก่ 
• หลักสูตรปริญญาโท (ภาคภาษาไทย) 11 สาขา
• หลักสูตรปริญญาโท (นานาชาติ) 1 สาขา
• หลักสูตรปริญญาโท โครงการพิเศษ 1 สาขา 
• หลักสูตรปริญญาเอก 7 สาขา

เปิดรับสมัครในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 
สมัครได้ที่ http://203.131.208.74/grad_admission/

MoreDetail
Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.

รายละเอียด
Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.

รายละเอียด