Loading...

FEATURED STORIES

รศ.ดร.วรภัทร ให้สัมภาษณ์สื่อช่อง Television broadcast(TVB) ของฮ่องกง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 รศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์สื่อต่างชาติ เพื่อนำเสนอในรายการ “As Far As You Reach” ทางช่อง Television broadcast (TVB) ของฮ่องกง 

MOREDETAIL
การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex)

รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดี พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าตรวจประเมินฯ ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

MOREDETAIL
ภาพบรรยากาศการแข่งขันตอบปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์

ภาพบรรยากาศการแข่งขันตอบปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาคกลาง และการมอบรางวัล วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

MOREDETAIL
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

MOREDETAIL
แนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

THAMMASAT UNIVERSITY FOR YOU

U OPEN ที่นี่...เปิดโอกาสให้ทุกการเรียนรู้

U SMART ที่นี่...สอนให้เรียนรู้โลก

U HAPPY ที่นี่...มีพื้นที่ของความสุข

U SUCCESS ที่นี่...ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ

U PROUD ที่นี่...ก่อเกิดความภาคภูมิใจ

ประกาศ!!!ถึงน้องๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือน้องๆที่สนใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 23 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 บูท B34 แล้วพบกันน๊าา

MOREDETAIL
ทำความรู้จัก DSI/BEB/FIN

3  หลักสูตรวิทย์สายพันธุ์ใหม่และหลักสูตรต้นแบบ SCI+BUSINESS (ISC) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

MOREDETAIL
Activities
!!!!เตรียมตัวให้พร้อม!!!!!

แล้วมาพบกันที่งาน Thammasat Open House 2019 ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าร่วมงานฟรี!!!!

MOREDETAIL
WMF MEETS ASIA BANGKOK 2020

VDO

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MoreDetail
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สัมภาษณ์พิเศษ "วันน้ำโลก" โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

เนื่องด้วยวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันน้ำโลก งานสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สัมภาษณ์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต ถึงความสำคัญของน้ำกับชีวิตมนุษย์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการน้ำเสียร่วมกับชุมชนอย่างไร

MOREDETAIL
!!!!นวัตกรรมยืดอายุผลไม้ของกล้วยและมะม่วงด้วยวิธีการทางธรรมชาติ!!!!

สิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า ฟิล์ม ทู ฟลาย โดย ผศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ ที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติมาเคลือบผิวผลไม้เพื่อยืดอายุผลไม้ ป้องกันโรค เพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ

MOREDETAIL