Loading...

FEATURED STORIES

อาจารย์คณะวิทย์ฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมสารสกัดใบไผ่ ต่อนายกรัฐมนตรี

ผศ.ดร.สุภกร บุญยืน และรศ.ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมสารสกัดใบไผ่ ต่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมสัมมนา ในการสัมมนา “ทิศทาง การขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" วันที่ 2-3 ตุลาคม 2562 

MOREDETAIL
นักศึกษาคณะวิทย์ฯ มธ. ศูนย์ลำปาง ได้รับทุนการศึกษาจาก Argon Shu จำนวน 4 ทุน

วันนี้ (4 ตุลาคม 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา Argon Shu ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในครั้งนี้มีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนจำนวน 4 ทุน 

MOREDETAIL
รศ.ดร.วรภัทร ให้สัมภาษณ์สื่อช่อง Television broadcast(TVB) ของฮ่องกง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 รศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์สื่อต่างชาติ เพื่อนำเสนอในรายการ “As Far As You Reach” ทางช่อง Television broadcast (TVB) ของฮ่องกง 

MOREDETAIL
การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex)

รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดี พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าตรวจประเมินฯ ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

MOREDETAIL
แนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

THAMMASAT UNIVERSITY FOR YOU

U OPEN ที่นี่...เปิดโอกาสให้ทุกการเรียนรู้

U SMART ที่นี่...สอนให้เรียนรู้โลก

U HAPPY ที่นี่...มีพื้นที่ของความสุข

U SUCCESS ที่นี่...ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ

U PROUD ที่นี่...ก่อเกิดความภาคภูมิใจ

Special Talks Recent Progress in Sumanene Chemistry and Chemical Science Course: Study & Scholarships @Osaka University

Special Talks Recent Progress in Sumanene Chemistry and Chemical Science Course: Study & Scholarships @Osaka University
by Prof. Dr. Hidehiro Sakurai Division of Applied Chemistry Graduate School of Engineering, Osaka University
Friday, October 18th, 2019 14.00-16.00 hrs. Room S211, LC5 building, Faculty of Science and Technology

 
MoreDetail
Activities
!!!!เตรียมตัวให้พร้อม!!!!!

แล้วมาพบกันที่งาน Thammasat Open House 2019 ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าร่วมงานฟรี!!!!

MOREDETAIL
ผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนยถั่วจากเนื้อเมล็ดมะขาม "TAM-MY"

ต้องลอง! "TAM-MY" สเปรดเมล็ดมะขาม อร่อย สุขภาพดี แคลอรี่ต่ำ! นวัตกรรมฟู้ดเทคสุดครีเอท ผีมือนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทย์ฯ มธ.

MOREDETAIL
เรียนวิทย์ฯ คิดแบบผู้ประกอบการ เปิดสอนแล้ว สำหรับวิชาเลือกใหม่ล่าสุด “วท. 301”

เรียนวิทย์ฯ ก็มีแนวคิดแบบผู้ประกอบการได้! เปิดสอนแล้ว สำหรับวิชาเลือกใหม่ล่าสุด “วท. 301” การประกอบการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Entrepreneurship in Science and Technology) 

MOREDETAIL

VDO

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 (TU Science Orientation 2019)
MOREDETAIL
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MoreDetail
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สัมภาษณ์พิเศษ "วันน้ำโลก" โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

เนื่องด้วยวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันน้ำโลก งานสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สัมภาษณ์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต ถึงความสำคัญของน้ำกับชีวิตมนุษย์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการน้ำเสียร่วมกับชุมชนอย่างไร

MOREDETAIL
!!!!นวัตกรรมยืดอายุผลไม้ของกล้วยและมะม่วงด้วยวิธีการทางธรรมชาติ!!!!

สิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า ฟิล์ม ทู ฟลาย โดย ผศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ ที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติมาเคลือบผิวผลไม้เพื่อยืดอายุผลไม้ ป้องกันโรค เพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ

MOREDETAIL