SCI + LIFE

“A-B Block” นวัตกรรมแปรรูปตะกรันอะลูมิเนียมเป็นวัสดุตกแต่งอาคารรักษ์โลก

“A-B Block” นวัตกรรมแปรรูปตะกรันอะลูมิเนียมเป็นวัสดุตกแต่งอาคารรักษ์โลก

ผศ.ดร.เบญญา เชิดหิรัญกร สาขาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล (MTEC) ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในผลงาน “A-B block” จากเวทีการประกวด Seoul International Invention Fair (SIIF 2019) ณ กรุงโซล...

“Melmon ระบบควบคุมฟาร์มเมล่อนอัจฉริยะ” ราคา 9,000 บาท/ตร.ม ดูเรียลไทม์ผ่านแอพ

“Melmon ระบบควบคุมฟาร์มเมล่อนอัจฉริยะ” ราคา 9,000 บาท/ตร.ม ดูเรียลไทม์ผ่านแอพ

“Melmon” เป็นระบบควบคุมฟาร์มเมล่อนอัจฉริยะ ผู้พัฒนางานวิจัย นี้คือ รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล, ผศ.ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน และ รศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ที่จะช่วยให้การดูแลฟาร์มเมล่อนง่ายดายมากขึ้น...

“โฟมยางพารา” ดูดคราบน้ำมันหายพริบตาใน 3 วินาที

“โฟมยางพารา” ดูดคราบน้ำมันหายพริบตาใน 3 วินาที

โฟมมหัศจรรย์ดูดซับน้ำมันเชื้อเพลิง “พาราโวลา” เป็นนวัตกรรมจากยางพารา ในรูปแบบที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถกักเก็บน้ำมันได้ทุกชนิด ตั้งแต่น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันพืช ไปจนถึงน้ำมันสัตว์ สามารถกัก เก็บและกันน้ำมันไว้ในตัวเองโดยไม่ซึมน้ำ...

มธ. คิดค้นเทคโนโลยีแผนที่แบบเรียลไทม์ ที่ระบุพิกัดประสบภัยพิบัติจากโซเชียลมีเดียได้ ช่วยบรรเทาสาธารณภัย

มธ. คิดค้นเทคโนโลยีแผนที่แบบเรียลไทม์ ที่ระบุพิกัดประสบภัยพิบัติจากโซเชียลมีเดียได้ ช่วยบรรเทาสาธารณภัย

แผนที่แสดงตำแหน่งผู้ประสบภัยแบบเรียลไทม์ หรือแพลตฟอร์มบริการสร้างเว็บไซต์สำหรับแสดงข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (GIS with Crowdsourcing as a Service – GCaaS) พัฒนาโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์...

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. ชูผลงานเยาวชน “ไม้เท้าอัจฉริยะ” ช่วยผู้พิการทางสายตาเดินสะดวก บอกจุดอันตราย 3 ระยะ เตือนแบบเรียลไทม์

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. ชูผลงานเยาวชน “ไม้เท้าอัจฉริยะ” ช่วยผู้พิการทางสายตาเดินสะดวก บอกจุดอันตราย 3 ระยะ เตือนแบบเรียลไทม์

“ไม้เท้าอัจฉริยะ” ไม้เท้าโฉมใหม่ เพื่อป้องกันอันตรายสำหรับผู้พิการทางสายตา ที่มาพร้อมเซนเซอร์บอกจุดอันตราย 3 ระดับ พร้อมส่งสัญญาณเตือนในรูปแบบของ “เสียง-สั่น” แบบเรียลไทม์ คือ แนวดิ่งระยะ 50 เซนติเมตร จะส่งเสียงเตือน หากพบสิ่งกีดขวางในระยะ 120 เซนติเมตร แนวดิ่งระยะ...

คณะวิทย์ มธ. โชว์นวัตกรรม “เครื่องวัดความหวานแบบพกพา” ช่วยตรวจความเข้มข้นของน้ำตาล เกลือ และแอลกอฮอล์ได้

คณะวิทย์ มธ. โชว์นวัตกรรม “เครื่องวัดความหวานแบบพกพา” ช่วยตรวจความเข้มข้นของน้ำตาล เกลือ และแอลกอฮอล์ได้

มธ. และมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือกันพัฒนา “เครื่องตรวจวัดความหวานแบบพกพา” โดยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อลดต้นทุนการนำเข้าเครื่องมือดังกล่าวจากต่างประเทศ และสามารถขยายผลสู่ประชาชนในระดับชุมชน...

“เรือสำรวจขนาดพกพา” นวัตกรรมเรือบังคับวิทยุพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับวัดระดับความลึกท้องน้ำ

“เรือสำรวจขนาดพกพา” นวัตกรรมเรือบังคับวิทยุพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับวัดระดับความลึกท้องน้ำ

“เรือสำรวจขนาดพกพา” นวัตกรรมเรือบังคับวิทยุพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับวัดระดับความลึกท้องน้ำ เพื่อคำนวณความสามารถของแม่น้ำหรือคูคลอง ในการรองรับปริมาณน้ำ และสามารถใช้งานกรณีเกิดอุทกภัยและกรณีฝนทิ้งช่วง พร้อมแสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real Time) บนสมาร์ทโฟน ...

“COOL TO TOUCH” บรรจุภัณฑ์เปลี่ยนโลก คว้า GOLD PRIZE นวัตกรรมนานาชาติ 2019

“COOL TO TOUCH” บรรจุภัณฑ์เปลี่ยนโลก คว้า GOLD PRIZE นวัตกรรมนานาชาติ 2019

ในยุค Climate Crisis ที่เต็มไปด้วยภัยพิบัติ ทางเดียวที่จะช่วยประวิงเวลาคือการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม Cool to Touch จะช่วยตอบโจทย์นั้น “Cool to Touch” คือชื่อของสิ่งประดิษฐ์ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทย...

หน้ากากอนามัย THAMMASK FOR MED ช่วยสะท้อนน้ำ – ไม่ดูดซับความชื้น

หน้ากากอนามัย THAMMASK FOR MED ช่วยสะท้อนน้ำ – ไม่ดูดซับความชื้น

อีกหนึ่งทางเลือกของการผลิตหน้ากากอนามัยในภาวะขาดแคลน แนะใช้ “ผ้าฝ้ายผสมโพลิเอสเตอร์” ป้อนบุคลากรทางการแพทย์ ลดเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทำงานป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19...