ข่าวรายการรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาฟิสิกส์) ครั้งที่ 1/2564 (รอบสอง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาฟิสิกส์) ครั้งที่ 1/2564 (รอบสอง)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาฟิสิกส์) ครั้งที่ 1/2564...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 2/2564 (รอบแรก)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 2/2564 (รอบแรก)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) ครั้งที่ 2/2564...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาฟิสิกส์) ครั้งที่ 1/2564 (รอบแรก)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาฟิสิกส์) ครั้งที่ 1/2564 (รอบแรก)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาฟิสิกส์) ครั้งที่ 1/2564...

ขยายเวลาการรับสมัครอาจารย์ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ) ครั้งที่ 3/2564

ขยายเวลาการรับสมัครอาจารย์ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ) ครั้งที่ 3/2564

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ) ครั้งที่ 3/2564...

รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6/2564

รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6/2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพรักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 5/2564 ระดับวุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม...

รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน  ครั้งที่ 5/2564

รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ครั้งที่ 5/2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพรักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 5/2564 ระดับวุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน...