ข่าวและกิจกรรมวิจัย

SCI TU ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลในงาน วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566

SCI TU ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลในงาน วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCI TU) ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลในงาน “วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566” ณ ห้อง Concert Hall อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่...

Sci-Innovative Talk Series: Ep.1/2023 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมงานเสวนา “ปลดล็อคงานวิจัย ต่อยอดสู่ธุรกิจ”

Sci-Innovative Talk Series: Ep.1/2023 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมงานเสวนา “ปลดล็อคงานวิจัย ต่อยอดสู่ธุรกิจ”

Sci-Innovative Talk Series: Ep.1/2023 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมงานเสวนา "ปลดล็อคงานวิจัย ต่อยอดสู่ธุรกิจ" ร่วมรับฟัง ความท้าทาย จุดเริ่มต้น และแรงบันดาลใจในการพลิกโฉมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยให้สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมเชิงธุรกิจได้ จาก...

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมประกวดในงาน INVENTIONS GENEVA EVALUATION DAYS – VIRTUAL EVENT

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมประกวดในงาน INVENTIONS GENEVA EVALUATION DAYS – VIRTUAL EVENT

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมประกวดในงาน INVENTIONS GENEVA EVALUATION DAYS – VIRTUAL EVENT  ระหว่างวันที่ 16-20 เดือนมีนาคม 2565 ณ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ผศ.ดร.กฤติยา...

แสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 รูปแบบ Online ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสังคมยุค Next Normal”

แสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 รูปแบบ Online ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสังคมยุค Next Normal”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 รูปแบบ Online ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสังคมยุค Next Normal” วันที่ 25 มีนาคม...

“จุลสารวิจัยฉบับเดือนกุมภาพันธ์”คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.

“จุลสารวิจัยฉบับเดือนกุมภาพันธ์”คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.

มาแล้ววววจุลสารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2565สามารถอ่านได้แล้วที่ >>...

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดINTERNATIONAL WARZAW INVENTION SHOW (IWIZ 2021)

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดINTERNATIONAL WARZAW INVENTION SHOW (IWIZ 2021)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดINTERNATIONAL WARZAW INVENTION SHOW (IWIZ 2021) ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2564ณ กรุงวอร์ซอ...

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย SCI-TU ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียติบัตรในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 – 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย SCI-TU ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียติบัตรในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 – 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียติบัตรในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 – 2564 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในโอกาสนี้...

“จุลสารวิจัยฉบับปฐมฤกษ์”คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.

“จุลสารวิจัยฉบับปฐมฤกษ์”คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.

📢 ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอนำเสนอ“จุลสารวิจัยฉบับปฐมฤกษ์” ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 📘โดยภายในประกอบด้วย ข้อมูลสรุปจำนวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในรูปแบบการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการบรรยาย ในปี พ.ศ. 2564...

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ ที่ได้รับการจัดอันดับจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา ให้ติดอยู่ในรายชื่อ 2% แรกของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก หรือ World’s Top 2% Scientists

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ ที่ได้รับการจัดอันดับจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา ให้ติดอยู่ในรายชื่อ 2% แรกของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก หรือ World’s Top 2% Scientists

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ที่ได้รับการจัดอันดับจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา ให้ติดอยู่ในรายชื่อ 2% แรกของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก หรือ World's Top 2% Scientists...

งานวิจัย “นวัตกรรมเซนเซอร์ฉลาดสำหรับ ตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหารและสิ่งแวดล้อม” โดย ร.ศ.ดร.นภาพร ยังวิเศษ ได้รับการนำแสดงในงานแถลงข่าว “NRCT Talk: 62 ปี วช. นวัตกรรมรักษ์โลก”

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดแถลงข่าว “ NRCT Talk: 62 ปี วช. นวัตกรรมรักษ์โลก ” โชว์ “ นวัตกรรมเซนเซอร์ฉลาดสำหรับตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหารและสิ่งแวดล้อม ”...