ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันและไขมัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันและไขมัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันและไขมัน

ประกวดราคาซื้อตู้ปฏิบัติการโดยทำงานผ่านถุงมือภายใต้บรรยากาศ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อตู้ปฏิบัติการโดยทำงานผ่านถุงมือภายใต้บรรยากาศ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อตู้ปฏิบัติการโดยทำงานผ่านถุงมือภายใต้บรรยากาศ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์ ปริมาณน้ำมันและไขมัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุ ดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์ ปริมาณน้ำมันและไขมัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุ ดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์ ปริมาณน้ำมันและไขมัน

ประกวดราคาซื้อชุดแยกและวิเคราะห์ สารผสมในสถานะแก๊ส ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดแยกและวิเคราะห์ สารผสมในสถานะแก๊ส ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดแยกและวิเคราะห์ สารผสมในสถานะแก๊ส

ประกวดราคาซื้อเครื่องหาค่าพลังงานความร้อน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องหาค่าพลังงานความร้อน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องหาค่าพลังงานความร้อน