ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุพัตรา สุภาวงค์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2564 ประเภทอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุพัตรา สุภาวงค์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2564 ประเภทอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุพัตรา สุภาวงค์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2564...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มธ. ประกาศรายละเอียดทุนและรางวัลด้านการวิจัยและ นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มธ. ประกาศรายละเอียดทุนและรางวัลด้านการวิจัยและ นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

. ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มธ. ประกาศรายละเอียดทุนและรางวัลด้านการวิจัยและ นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 ขอแนะนำทุนประเภทใหม่ “ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (Young Researcher)” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานบรรยายเชิงวิจัยภายใต้โครงการ Road to Accomplished Researchers ครั้งที่ 3

ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานบรรยายเชิงวิจัยภายใต้โครงการ Road to Accomplished Researchers ครั้งที่ 3

ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานบรรยายเชิงวิจัยภายใต้โครงการ Road to Accomplished Researchers ครั้งที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 📌 หัวข้อ : การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกกับเทคนิคการตีพิมพ์บทความวิจัย 👦🏻 วิทยากร : อ.ดร.ทิวธวัฒ นาพิรุณ...

ค้นพบกล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลก💐“อัญมณีศรีธรรมราช” ค้นพบในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค้นพบกล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลก💐“อัญมณีศรีธรรมราช” ค้นพบในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Inuthai, J., Chantanaorrapint, S., Poopath, M., Tetsana, N., Kiewbang, W. and Suddee, S. 2021. Corybas papillatus (Orchidaceae), a new orchid species from peninsular Thailand. PhytoKeys, 183, 1–7. งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการค้นพบกล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลกในสกุลเอื้องอัญมณี...

ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก “ดาราพิลาส” ลักษณะคล้ายดวงดาว ค้นพบในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จังหวัดระนอง ออกดอกในช่วงเดือน เมษายน-มิถุนายน

ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก “ดาราพิลาส” ลักษณะคล้ายดวงดาว ค้นพบในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จังหวัดระนอง ออกดอกในช่วงเดือน เมษายน-มิถุนายน

ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก “ดาราพิลาส” ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จ.ระนอง ลักษณะสวยงามคล้ายดวงดาว ออกดอกในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. Cute Star Flower หรือ “ดาราพิลาส” ชื่อไทยที่ตั้งตามลักษณะของดอกไม้ที่คล้ายดวงดาว ออกดอกในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. ภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว...

“อาจารย์จี 6 ทฤษฎีเกษตรเบื้องต้น” พบกับ ผศ.ดร.วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

“อาจารย์จี 6 ทฤษฎีเกษตรเบื้องต้น” พบกับ ผศ.ดร.วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

"อาจารย์จี 6 ทฤษฎีเกษตรเบื้องต้น" พบกับ ผศ.ดร.วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ที่จะมาให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติที่เคยได้ศึกษามาพัฒนาและต่อยอด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ก่อนที่จะส่งต่อความรู้ให้กับเกษตรกร เพราะยึดมั่นมาตลอดว่า...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแจ้งช่องทางติดต่อราชการสำนักงานเลขานุการคณะฯ สาขาวิชา(หลักสูตรปกติ) และโครงการภาคพิเศษจนถึงวันที่ 31ตุลาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแจ้งช่องทางติดต่อราชการสำนักงานเลขานุการคณะฯ สาขาวิชา(หลักสูตรปกติ) และโครงการภาคพิเศษจนถึงวันที่ 31ตุลาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแจ้งช่องทางติดต่อราชการสำนักงานเลขานุการคณะฯ สาขาวิชา(หลักสูตรปกติ) และโครงการภาคพิเศษจนถึงวันที่ 31ตุลาคม 2564 เนื่องจากปิดทำการชั่วคราว ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกัน...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “มหาวิทยาลัยที่สร้างบัณฑิตและการจ้างงานอย่างมีคุณภาพ” อันดับที่ 1 ของประเทศ จัดอันดับโดย QS Graduated Employability Rankings 2022

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “มหาวิทยาลัยที่สร้างบัณฑิตและการจ้างงานอย่างมีคุณภาพ” อันดับที่ 1 ของประเทศ จัดอันดับโดย QS Graduated Employability Rankings 2022

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “มหาวิทยาลัยที่สร้างบัณฑิตและการจ้างงานอย่างมีคุณภาพ” อันดับที่ 1 ของประเทศ จัดอันดับโดย QS Graduated Employability Rankings 2022 Quacquarelli Symonds (QS) ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ประจำปี 2022 (QS Graduated Employability...

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะฯที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะฯที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะฯที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...