ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ”

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ...

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. จัดโครงการอบรมบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-degree) เรื่อง “การพัฒนาและยกระดับทักษะและสมรรถนะผู้ประกอบการเกษตรและอาหาร” ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม – 11 สิงหาคม 2567

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. จัดโครงการอบรมบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-degree) เรื่อง “การพัฒนาและยกระดับทักษะและสมรรถนะผู้ประกอบการเกษตรและอาหาร” ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม – 11 สิงหาคม 2567

วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-degree) เรื่อง “การพัฒนาและยกระดับทักษะและสมรรถนะผู้ประกอบการเกษตรและอาหาร” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิระเกียรติกุล...

รศ. ดร.พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี แนะการรับมือสารไพโรไลซิส แก๊สโซลีน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

รศ. ดร.พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี แนะการรับมือสารไพโรไลซิส แก๊สโซลีน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

จากเหตุเพลิงไหม้ บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินอล จำกัด ซึ่งตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะนำการรับมือสารไพโรไลซิส แก๊สโซลีน...

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดี SCITU เป็นประธานกล่าวปิดงานและมอบใบประกาศให้กับนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิกค่าย 2

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดี SCITU เป็นประธานกล่าวปิดงานและมอบใบประกาศให้กับนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิกค่าย 2

. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิกค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีนักเรียนเข้ารับใบประกาศทั้งหมด 29 คน...

SCITU จัดพิธีมอบโล่แสดงความยินดีกับ กีรตยาจารย์ ครูดีเด่น บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566 ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2567

SCITU จัดพิธีมอบโล่แสดงความยินดีกับ กีรตยาจารย์ ครูดีเด่น บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566 ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SCITU) จัดพิธีมอบโล่แสดงความยินดีกับ กีรตยาจารย์ ครูดีเด่น บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566 ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2567 ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 38 วันที่ 31...

31 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SCI TU) ในปี 2567 นี้ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 38 ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ อาคารบรรยายรวม 5

31 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SCI TU) ในปี 2567 นี้ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 38 ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ อาคารบรรยายรวม 5

31 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SCI TU) ในปี 2567 นี้ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 38 ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ อาคารบรรยายรวม 5 โดยได้นิมต์คณะพระภิกษุสงฆ์ สายวัดป่า...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. กับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างหน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. กับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างหน่วยงาน

วันที่ 19 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SCI TU) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) ระหว่างหน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) ระหว่างหน่วยงาน

วันที่ 12 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ภาคเอกชน สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันที ทันต่อสถานการณ์โลก...

รศ. ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดี SCI TU พร้อมด้วยทีมบริหาร เข้าร่วม “พิธีลงนามความร่วมมือ” ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)

รศ. ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดี SCI TU พร้อมด้วยทีมบริหาร เข้าร่วม “พิธีลงนามความร่วมมือ” ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)

29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวง อว. กรุงเทพฯ - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รศ. ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. (SCITU) พร้อมด้วยทีมบริหารคณะฯ รศ. ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา...

สาขาวิชาเคมี SCI TU เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 27th International Conference on Chemical Education (ICCE 2024): Power of Chemistry Education for Advancing SDGs”

สาขาวิชาเคมี SCI TU เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 27th International Conference on Chemical Education (ICCE 2024): Power of Chemistry Education for Advancing SDGs”

สาขาวิชาเคมี SCI TU เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 27th International Conference on Chemical Education (ICCE 2024): Power of Chemistry Education for Advancing SDGs” ณ โรงแรมรอยัลคลิฟฟ์ พัทยา ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2567 จัดโดย...