ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้ง ช่องทางติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้ง ช่องทางติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแจ้ง ช่องทางติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ฉบับที่ 24 โดยสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสาร และติดต่อตามช่องทาง...

SCI-TU ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์ ดร.ทิวธวัฒ นาพิรุณ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และทีมวิจัย ในการรายงานสารกัญชาใน “พังแหร” พืชสมุนไพรไทย เป็นครั้งแรกของโลก

SCI-TU ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทิวธวัฒ นาพิรุณ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และทีมวิจัย ในการรายงานสารกัญชาใน “พังแหร” พืชสมุนไพรไทย เป็นครั้งแรกของโลก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทิวธวัฒ นาพิรุณ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และทีมวิจัย ในการรายงานสารกัญชาใน “พังแหร” พืชสมุนไพรไทย เป็นครั้งแรกของโลก และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Cannabinoids from inflorescences fractions of Trema...

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรณีบุคลากรภายในคณะฯ ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรณีบุคลากรภายในคณะฯ ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรณีบุคลากรภายในคณะฯ ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประภาศรี เทพรักษา ครูดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประภาศรี เทพรักษา ครูดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประภาศรี เทพรักษา ในโอกาสได้รับรางวัลครูดีเด่น ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้ง ช่องทางติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 1-16 พฤษภาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้ง ช่องทางติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 1-16 พฤษภาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแจ้ง ช่องทางติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 1-16 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ฉบับที่ 23 โดยสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสาร และติดต่อตามช่องทาง...

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้ง ตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้ง ตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ทุกท่าน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ อ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

กองวิเทศสัมพันธ​์เปิดรับสมัคร นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Hirosaki Summer Program 2021 (online) แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

กองวิเทศสัมพันธ​์เปิดรับสมัคร นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Hirosaki Summer Program 2021 (online) แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

“กองวิเทศสัมพันธ​์เปิดรับสมัคร นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Hirosaki Summer Program 2021 (online) แบบไม่มีค่าใช้จ่าย" นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบอื่น ๆ ผ่านคณะต้นสังกัดมายัง nanthawan.k@oia.tu.ac.th (นันทวรรณ) โดยมีกำหนดปิดรับสมัครวันที่ 4 พ.ค. 64...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้ง ช่องทางติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้ง ช่องทางติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแจ้ง ช่องทางติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ฉบับที่ 22โดยสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสาร และติดต่อตามช่องทาง...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid-19 ในพื้นที่ของคณะฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid-19 ในพื้นที่ของคณะฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองท่าโขลงมาดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคฯ และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ในพื้นที่คณะฯ อาคาร บร.2 บร.3 บร.4...