ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 26 มกราคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ คุณชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง...

ท่านบุญชู ตรีทอง มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์ลำปาง

ท่านบุญชู ตรีทอง มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์ลำปาง

🔊✨ ท่านบุญชู ตรีทอง มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์ลำปาง ✨🔊เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 ท่านบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และผู้มีอุปการคุณของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ทุกท่าน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ทุกท่าน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ทุกท่าน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 7 มีนาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 7 มีนาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครแล้ว! ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 7 มีนาคม 2565สมัครได้ที https://app.sci.tu.ac.th/grad_admission/ รายละเอียดแต่ละสาขาวิชาคลิ๊กเลยปริญญาโท -...

มหกรรมแนะนำการเรียนต่อ “SCI-TU” ทั้ง 10 สาขาวิชา 46 หลักสูตร ในระดับ ป.ตรี ป.โท ป.เอก

มหกรรมแนะนำการเรียนต่อ “SCI-TU” ทั้ง 10 สาขาวิชา 46 หลักสูตร ในระดับ ป.ตรี ป.โท ป.เอก

มหกรรมแนะนำการเรียนต่อ "SCI-TU" ทั้ง 10 สาขาวิชา 46 หลักสูตร ในระดับ ป.ตรี ป.โท ป.เอก อยากรู้จักสาขาวิชาหรือหลักสูตรไหน มีข้อสงสัยอยากถาม สาขานี้เรียนอะไร เรียนจบแล้วไปทำอะไรต่อได้บ้าง เก็บคำถามไว้แล้วมาเจอกัน ล็อกวันไว้ได้เลย Live ทาง Science & Technology...

ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจ ทุนแลกเปลี่ยน Inbound และ Outbound

ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจ ทุนแลกเปลี่ยน Inbound และ Outbound

ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจ ทุนแลกเปลี่ยน Inbound อ่านประกาศ ดาวน์โหลดใบสมัคร ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจ ทุนแลกเปลี่ยน Outbound อ่านประกาศ...

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ประจำปีการศึกษา 2564 : Integrated Mathematics and Statistics Symposium 2021 (IMaSS2021)

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ประจำปีการศึกษา 2564 : Integrated Mathematics and Statistics Symposium 2021 (IMaSS2021)

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ประจำปีการศึกษา 2564 : Integrated Mathematics and Statistics Symposium 2021 (IMaSS2021) วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 9:00 ถึง 12:30 น. โดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์...