ข่าวทุนการศึกษา

รับสมัครทุน Ajinomoto Talent 2023 จำนวน 12 ทุน ทุนละ 60,000 บาท จนจบปริญญาตรี

รับสมัครทุน Ajinomoto Talent 2023จำนวน 12 ทุน ทุนละ 60,000 บ. จนจบป.ตรีสมัครออนไลน์ 3 พ.ย. 66 - 2 ม.ค. 67 https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th คุณสมบัติ1. นักศึกษามธ. ป.ตรี ชั้นปีที่ 1-32. เรียนหลักสูตร วท.บ. หรือ วศ.บ. ที่กำหนด3. GPAX 3.004....

รับสมัคร “ทุนส่งน้องเรียนจบ” มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัคร "ทุนส่งน้องเรียนจบ" มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2566 ทุนละ 30,000 บาท/ปี จำนวน 30 ทุน ต่อเนื่องจนจบป.ตรี สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ ถึง12 ม.ค. 67 https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th คุณสมบัติ1. เป็นนักศึกษา มธ. ชั้นปีที่ 1 (รหัส 66)2....

รับสมัครขอรับทุนภัยพิบัติ ปีการศึกษา 2566 ตลอดปีการศึกษา 2566

รับสมัครขอรับทุนภัยพิบัติ ปีการศึกษา 2566 อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ระยะเวลารับสมัคร : ตลอดปีการศึกษา 2566 ** ยื่นเอกสารที่งานทุน ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ประสบภัยพิบัติ ** คุณสมบัติ : 1. เป็นนักศึกษา มธ. ระดับปริญญาตรี 2. (นักศึกษา/ผู้ปกครอง)...

ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่1 เพื่อขอรับทุนการศึกษา “กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566” 

ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่1 เพื่อขอรับทุนการศึกษา “กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566”  โดยให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร-คลิกอ่าน >> รายละเอียดการรับสมัคร...

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาปริญญาโทประเทศญี่ปุ่น จากมูลนิธิอะยิโนะโมะโต๊ะ [ASEAN+ONE SCHOLARSHIP] ตั้งแต่วันนี้ – 8 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาปริญญาโทประเทศญี่ปุ่น จากมูลนิธิอะยิโนะโมะโต๊ะ [ASEAN+ONE SCHOLARSHIP] สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 8 มีนาคม 2566 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่...

ประชาสัมพันธ์กำหนดการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำ ภาค 2 ปีการศึกษา 2565 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการกู้ยืมฯ ภาค 2/2565 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hcItf4YW-knuFq9KmsS4CYXfHyb_oHxoA5S_0BqFTKo/edit?fbclid=IwAR0gIhwO7PLThMYuxXmQThAomaEa6faq8utaSNObE_KBoUKOUFFQ6Uz7gPE#gid=1786990990...

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครทุนภัยพิบัติ ปีการศึกษา 2565(แก้ไขข้อมูล 15 ส.ค.)นักศึกษาป.ตรี "โครงการพิเศษ"...

ขยายเวลาเปิดรับสมัครทุนการศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภททุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2565 

ขยายเวลาเปิดรับสมัครทุนการศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภททุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ประกาศรับสมัครทุน: https://drive.google.com/.../1EdqXiRfKKK9C44rcfNu.../view......