ข่าวทุนการศึกษา

กองวิเทศสัมพันธ​์เปิดรับสมัคร นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Hirosaki Summer Program 2021 (online) แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

กองวิเทศสัมพันธ​์เปิดรับสมัคร นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Hirosaki Summer Program 2021 (online) แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

“กองวิเทศสัมพันธ​์เปิดรับสมัคร นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Hirosaki Summer Program 2021 (online) แบบไม่มีค่าใช้จ่าย" นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบอื่น ๆ ผ่านคณะต้นสังกัดมายัง nanthawan.k@oia.tu.ac.th (นันทวรรณ) โดยมีกำหนดปิดรับสมัครวันที่ 4 พ.ค. 64...

ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนกล้ายูงทอง ปีการศึกษา 2564

ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนกล้ายูงทอง ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนกล้ายูงทอง) รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา...

ท่านบุญชู ตรีทอง มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ท่านบุญชู ตรีทอง มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ท่านบุญชู ตรีทอง พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและกฏหมาย, อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์ ชูช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ ศูนย์ลำปาง, ผศ.ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนกล้ายูงทอง ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนกล้ายูงทอง ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนกล้ายูงทอง) รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา...