ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจ ทุนแลกเปลี่ยน Inbound และ Outbound

ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจ ทุนแลกเปลี่ยน Inbound และ Outbound

ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจ ทุนแลกเปลี่ยน Inbound อ่านประกาศ ดาวน์โหลดใบสมัคร ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจ ทุนแลกเปลี่ยน Outbound อ่านประกาศ...

รับสมัครทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ภาคการศึกษาที่ 1/2564

รับสมัครทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ภาคการศึกษาที่ 1/2564

📣 ประชาสัมพันธ์ ‼️ รับสมัครทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 📍 เริ่มส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม - 9 กันยายน 2564 📍 อ่านประกาศ...

ประกวดเรียงความชิงรางวัล “กองทุนนรนิติ เศรษฐบุตร” กว่า 20,000 บาท

ประกวดเรียงความชิงรางวัล “กองทุนนรนิติ เศรษฐบุตร” กว่า 20,000 บาท

ขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาตรี เขียนเรียงความส่งเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ "จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยได้อย่างไร" ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท กำหนดส่งผลบงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน...

เชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดเขียนบทความส่งเข้าประกวดชิงทุนภูมิพล ในหัวข้อ “แนวคิดพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ กับทางรอดของวิกฤตในยุคปกติใหม่ (new normal)”

เชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดเขียนบทความส่งเข้าประกวดชิงทุนภูมิพล ในหัวข้อ “แนวคิดพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ กับทางรอดของวิกฤตในยุคปกติใหม่ (new normal)”

เชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดเขียนบทความส่งเข้าประกวดชิงทุนภูมิพล ในหัวข้อ “แนวคิดพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ กับทางรอดของวิกฤตในยุคปกติใหม่ (new normal)” อ่านประกาศเพิ่มเติมhttps://drive.google.com/.../1UuXMhb5ak3mXNeIonQF.../view......

รายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กรอ.)  ที่ส่งบัญชีเพื่อ ขอรับเงินคืนช่วยเหลือโควิด ภาคเรียนที่ 2 / 2563 รุ่นที่ 1 จำนวน 447 ราย

รายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กรอ.) ที่ส่งบัญชีเพื่อ ขอรับเงินคืนช่วยเหลือโควิด ภาคเรียนที่ 2 / 2563 รุ่นที่ 1 จำนวน 447 ราย

รายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กรอ.)ที่ส่งบัญชีเพื่อ ขอรับเงินคืนช่วยเหลือโควิด ภาคเรียนที่ 2 / 2563 รุ่นที่ 1จำนวน 447 ราย...