ข่าวการรับเข้าศึกษา

SCI-TU เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS’64 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 – 2  วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564

SCI-TU เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS’64 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 – 2 วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564

TCAS’64 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 – 2 มาแล้ว รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ student.mytcas.com ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 64 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

📢📢คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์🖊เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)🗓เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม ถึง 5 กรกฎาคม 2564💻สมัครได้ที...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคภาคการศึกษาที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 สมัครได้ที่ https://app.sci.tu.ac.th/grad_admission/...

TCAS รอบ 5 : รับตรงอิสระ

TCAS รอบ 5 : รับตรงอิสระ

TCAS’63 รอบที่ 5 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับ 15 ที่นั่ง– รับสมัคร บัดนี้ – วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ทาง http://math.sci.tu.ac.th – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 25 มิถุนายน...

แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามมาตรการเยียวยาในการประกาศผล TCAS63 รอบที่ 3

แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามมาตรการเยียวยาในการประกาศผล TCAS63 รอบที่ 3

📢แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามมาตรการเยียวยาในการประกาศผล TCAS63 รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 กรอกแบบฟอร์มที่นี่ 📌 ทั้งนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่ของทางคณะติดต่อไปก่อน...

แถลงการณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. กรณีการตรวจสอบพบความผิดปกติของคะแนน TCAS63 รอบ 3 Admission 1

แถลงการณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. กรณีการตรวจสอบพบความผิดปกติของคะแนน TCAS63 รอบ 3 Admission 1

แถลงการณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณีการตรวจสอบพบความผิดปกติของคะแนน TCAS63 รอบ 3 Admission 1 คะแนนต่ำสุดวท.บ. วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (พิเศษ) 66.0วท.บ. คณิตศาสตร์การจัดการ (พิเศษ) 46.25วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปกติ) 112.85วท.บ....