ทีมบริหาร SCI-TUร่วมให้การต้อนรับ Prof. Raphael Idem ศาสตราจารย์และนักวิจัยด้านวิศวกรรมเคมีระดับโลกจาก University of Regina ประเทศแคนาดา บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Potential options for Thailand towards achieving net zero emissions from the production of energy, fuels, and chemicals”

22 ก.พ. 2023 | ข่าวทั่วไป

.

วันนี้ (22 ก.พ. 66) ทีมบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Raphael Idem ศาสตราจารย์และนักวิจัยด้านวิศวกรรมเคมีระดับโลกจาก University of Regina ประเทศแคนาดา

และขอบพระคุณท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ที่มาเป็นประธานในการเปิดงาน กิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อ “Potential options for Thailand towards achieving net zero emissions from the production of energy, fuels, and chemicals” โดย Prof. Raphael Idem ศาสตราจารย์และนักวิจัยด้านวิศวกรรมเคมีระดับโลกจาก University of Regina ประเทศแคนาดา
ณ ห้อง 225 อาคารบรรยายรวม 3 คณะวิทยาศาสตร์และสถิติ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนวิจัย “BUALUANG ASEAN CHAIR PROFESSORSHIP” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงเทพและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มุ่งเน้นให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพสูงผลิตผลงานวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับนักวิจัยระดับโลก และได้รับการขับเคลื่อนจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

.