เปลี่ยนภาษา:  English

เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนกล้ายูงทอง) รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (25/02/2564)

เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนช่วยเหลือเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีฉุกเฉิน (25/02/2564)

เปิดรับสมัครทุนมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง (05/02/2564)