นักศึกษาและอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้า“รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2” ในการประกวด Final Pitching ในงาน “Thammasat Hackathon 2023″

13 มิ.ย. 2023 | ข่าวทั่วไป

SCI-TU ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2” ในการประกวด Final Pitching ในงาน “Thammasat Hackathon 2023″ ในวันที่ 12 มิ.ย. 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

โดยมีรายละเอียดของทีมที่ได้รับรางวัลดังนี้

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2
ทีม PineBiotic: Low-sugar pineapple drink powder with probiotic

ผลงาน : ผงเครื่องดื่มสับปะรดน้ำตาลต่ำเสริมโพรไบโอติก

สมาชิกทีม
– นายชัชชล กองสินแก้ว (นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)
– นางสาวอรัชพร ทองโอฬาร (นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)

อาจารย์ที่ปรึกษา
– รศ. ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์
– รศ. ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์
– รศ. ดร.สร้อยสุดา พรภักดีวัฒนา

ผลงานของทีมนักศึกษาและอาจารย์ที่คว้างรางวัล 1 ใน 5 อันดับแรกครั้งนี้ จะได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าแข่งขันในโครงการ Startup Thailand League ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ต่อไป

ร่วมเป็นกำลังใจและร่วมเชียร์ Sci-TU ให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมและสร้างสรรค์ผลงานให้แก่สังคมต่อไป