ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนระบบดิจิตอลผ่านระบบ Network คุณภาพสูง ตําบลคลอง หนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 ก.พ. 2024 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง