ประกวดราคาซื้อชุดปั่นตัวอย่าง ๔ ลิตร พร้อมควบคุมอุณหภูมิเย็นสำ หรับเตรียมเซลล์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรอินทรีย์

12 พ.ย. 2021 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง