ประกวดราคาซื้อชุดอากาศยานไร้คนขับเพื่อสำรวจทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และ Multispectralพร้อมระบบ RTK ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

29 ส.ค. 2022 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง