ประกวดราคาซื้อตู้ปฏิบัติการโดยทำงานผ่านถุงมือภายใต้บรรยากาศ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 ต.ค. 2021 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง