ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สมบัติสารด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้ และช่วงสเปคตรัมที่มองเห็น ได้โดยไม่ทําลายตัวอย่าง ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 มี.ค. 2024 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง