ประกวดเรียงความชิงรางวัล “กองทุนนรนิติ เศรษฐบุตร” กว่า 20,000 บาท

2 มิ.ย. 2021 | ข่าวทุนการศึกษา

ขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาตรี เขียนเรียงความส่งเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ

“จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยได้อย่างไร”

ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท

กำหนดส่งผลบงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564